Huisartsenspoedpost Alkmaar

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacy & Cookies

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-04-2022.

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de website https://huisartsenspoedpostalkmaar.nl/ en de zelf-triage dienst van “Moet Ik Naar De Dokter?”.

Privacyverklaring HAP Alkmaar

Huisartsenspoedpost Alkmaar (hierna: HAP Alkmaar) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

HAP Alkmaar is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, corrigeren of verwijdering.

Persoonsgegevens en doeleinden

Zelftriage van “Moet ik naar de dokter?”

Wat doet “moet ik naar de dokter?”

“Moet ik naar de dokter?” biedt via een app digitale zelftriage aan. Door informatie in te vullen over uw leeftijd, geslacht en klachten kunt u binnen 1 minuut bepalen of u naar de dokter moet en zo ja, hoeveel spoed dit heeft.

Zelf-triage via de app

Als u de zelftriage gebruikt via de app, vult u persoonsgegevens in. Deze gegevens verzamelen we van u:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Uw antwoorden op de vragen over uw klachten
 • UID (Unique Identifier) voor het apparaat waarmee u de app gebruikt

Terugbelverzoek

Via de app kunt u een terugbelverzoek aanvragen. Uw huisartsenpost belt u dan terug. Voor een terugbelverzoek, laat u persoonsgegevens achter. Deze persoonsgegevens versturen en verwerken wij alleen als u hier toestemming voor geeft.

Deze gegevens kunnen wij uitvragen:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Naam van uw huisarts
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Beschrijving van uw klacht
 • Foto van uw klacht

Wetenschappelijk onderzoek

Samen met huisartsenposten werkt ‘Moet ik naar de dokter’ mee aan onderzoek om de app beter en veiliger te maken. Voor dit onderzoek, gebruiken wij de volgende gegevens: patiëntid, de triageduur, leeftijd in jaren of geboortedatum, geslacht, de ingangsklacht op basis van de NTS, urgentie (hoeveelheid spoed van de klacht) en het oproepresultaat. Wetenschappers van het Radboudumc, afdeling IQ Healthcare, onderzoeken deze gegevens om te bepalen hoe goed de app werkt voor huisartsenposten. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat de app zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk werkt voor patiënten.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze gegevens om antwoord te geven op de vraag ‘Moet ik naar de dokter?’ en om te bepalen hoeveel spoed uw zorgvraag heeft. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom gaan we netjes met uw gegevens om. Om de app te verbeteren, verwerken we uw gegevens anoniem.

Meer informatie

Voor meer informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken, kunt u onze uitgebreide privacyverklaring lezen op onze website. Bij het gebruik van de app gaat u automatisch akkoord met de gebruiksvoorwaarden op onze website.

Let op: Als u vragen heeft over het resultaat van de zelftriage of als u twijfelt of u naar de dokter moet, neem dan contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Zij kunnen u verder adviseren en uw gezondheidsvraag beantwoorden.

Feedback

Wij nodigen u uit om feedback voor ons achter te laten. Wanneer u op deze uitnodiging ingaat, zullen wij uw feedback, in combinatie met uw geslacht en geboortedatum, gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Wij bewaren uw feedback tot twee jaar nadat u deze heeft ingestuurd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het verstrekken van gegevens aan anderen
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voorts kan HAP Alkmaar wel derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt de App ontwikkeld en gehost door een derde. Derden zijn verwerker van HAP Alkmaar. HAP Alkmaarmaakt afspraken met verwerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd door deze partijen.

HAP Alkmaar zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door HAP Alkmaar is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij HAP Alkmaar hiertoe is gehouden op grond van de wet, u daar uw toestemming voor heeft gegeven of HAP Alkmaar daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. In geval van een vermoeden van misbruik van onze website en App kunnen wij persoonsgegevens aan de wettelijk bevoegde autoriteiten overhandigen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website en/of App zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Het beperken van de gegevensverwerking.
 • Uw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

HAP Alkmaar zal u vragen om u te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. HAP Alkmaar deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan u mede. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@honk.nu.

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Huisartsenspoedpost Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 5A
1823 DL Alkmaar 
KvK-nummer: 37140788 

Cookieverklaring HAP Alkmaar